Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Vesisamoilijat ry (”Yhdistys”)

Osoite: Vellamo melontastadion Joutjärvi, 15150 LAHTI

Kahvisaaren melontakeskus, Kipparinkuja, 15240 LAHTI

Puhelin: 045 169 1227

Sähköposti: tietosuoja@vesisamoilijat.fi

Yhteyshenkilö: Vesa Liuska

Mihin suostun:

Tilaamalla Vesisamoilijoiden tuotteita verkkokaupasta annan suostumukseni siihen, että Vesisamoilijat voi kerätä, käyttää, siirtää ja käsitellä minua koskevia henkilötietoja ja muita tietoja seuraaviin tarkoituksiin (”Tarkoitukset”):

 • tilausten käsittely
 • kurssien järjestämisen kannalta oleellinen tietojen käsittely (mm. yhteydenpito asiakkaaseen)
 • Vesisamoilijoiden tuotteisiin ja palveluihin (kurssit, melotukset, retket) liittyvän markkinointi- ja koulutusinformaation tarjoaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Vesisamoilijat tallentaa kurssien järjestämisen vuoksi seuraavat tarpeelliset tiedot

 • Etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Kuinka Vesisamoilijat voi ottaa minuun yhteyttä:

Annan myös suostumukseni siihen, että Vesisamoilijat voi olla minuun yhteydessä myös sähköpostilla ja puhelimitse. Tiedot tallennetaan Vesisamoilijoiden asiakkuuteen perustuvaan asiakasrekisteriin.

Kuinka Vesisamoilijat käsittelee tietojani:

Vesisamoilijat kunnioittaa yksilön yksityisiä tietoja ja suojaa niitä. Tietoja voidaan kerätä ja käsitellä Vesisamoilijoiden toimintaan liittyvissä tilanteissa. Tiedot tallennetaan kuluvan ja seuraavan melontakauden ajaksi (korkeintaan kaksi vuotta ostotapahtumasta), tai kunnes teen Vesisamoilijoille jäljempänä kuvattujen oikeuksieni mukaisen ilmoituksen.

Mitkä ovat oikeuteni:

Voin aina kieltää tietojeni käyttämisen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin.

Voin ottaa yhteyttä Vesisamoilijoihin milloin tahansa ja

 • pyytää saada pääsy tietoihini 
 • pyytää tietojeni oikaisua tai niiden poistamista
 • pyytää Vesisamoiljoita rajoittamaan tietojeni käsittelyä
 • pyytää saada tietoni konekielisessä muodossa (tietojen siirrettävyys) ja
 • peruuttaa edellä mainitun suostumukseni tai osan siitä.

Jos minulla on kysyttävää tästä suostumuksesta tai jokin siinä askarruttaa minua, voin ottaa yhteyttä Vesisamoilijoihin (yhteystiedot alla). Mikäli minulla on erimielisyyttä tietojeni käsittelystä, minulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Jos joudun kiistaan Vesisamoilijoiden kanssa, minulla on oikeus valittaa asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka voin ottaa yhteyttä Vesisamoilijoiden:

Jokaisella on oikeus pyytää tietojen poistoa tai tarkistusta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella ”rekisteritietojen tarkastuspyyntö”. Lomakkeen voi pyytää Kahvisaaren vuokrauspisteestä.

Huomioitavaa

Vesisamoilijoiden asiakkuuteen perustuva asiakasrekisteriin on erillinen rekisteri, eikä sillä ole yhteistä seuran muiden rekisterien kanssa (mm. jäsenrekisteri).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.12.2018